Biologische aanpak van Plagen

Ongedierte kan een ware plaag zijn! Met biologische bestrijding kunnen wij op natuurvriendelijke manier de plaag succesvol bestrijden. 

Met hoogwaardige producten en onze diensten kunnen wij plagen met natuurlijke vijanden, plantversterkers en toepassingstechnieken plagen te lijf gaan. 

 

Bladluisbestrijding door lieveheersbeestjes.

Adalia-larve-met-bladluis-6-6-2013-2-KL
Larven van inheemse, 2-stippelige, lieveheersbeestjes, Adalia bipunctata, ter bestrijding van bladluizen.
Verkrijgbaar in verpakkingen van 50 larven voor 10 m², 100 Larven voor 20 m² en 250 larven voor 50 m².

verpakt in een katoenen zakje om direct aan bomen en struiken te hangen

Toepassing

Voor het aantal larven per boom kijken we naar de stamdiameter:

– 0 tot 10 cm               50 larven
– 10 tot 20 cm            100 larven
– 20 tot 50 cm            250 larven
– meer dan 50 cm     2 x 250 larven

Werking
Eenmaal uitgezet gaan de lieveheersbeestjeslarven onmiddellijk op zoek naar bladluizen. De larven zijn erg agressief en zeer efficiënt in haarden. Per dag kan 1 larve ongeveer 50 tot 80 bladluizen eten. De larven zullen 3 keer vervellen alvorens ze overgaan tot verpopping. In dit stadium zult u ze zien stilzitten op de plant. Vooral niet aankomen en niet verstoren.
Afhankelijk van de temperaturen zullen enkele weken na uitzetten van de larven lieveheersbeestjes verschijnen die ook van de bladluizen leven. Na de rijpingsvraat zullen ze paren en eitjes leggen in de luizenkolonies. De daaruit komende larven gaan enthousiast meedoen om de luizenkolonie te decimeren.

Engerlingen bestrijding met aaltjes.

20210429_114114
Engerlingen zijn larven van een kever die tot de familie van de bladsprietkevers behoort. De meest voorkomende soorten in Nederland zijn o.a. Rozenkever, Meikever, Junikever, Sallandkever, Roestbruine bladsprietkever, Julikever, Anomala dubia en Japanse kever. 

Engerlingen van de meeste kevers zijn zeer goed te bestrijden met insectparasitaire nematoden.

Insectparasitaire nematoden (ook wel aaltjes genoemd – niet te verwarren met schadelijk plantparasitaire aaltjes) zijn microscopisch kleine aaltjes die in symbiose leven met een bacterie. Eenmaal in de bodem uitgezet zoeken ze de larven op en dringen de larven in.

In de larve scheiden de nematoden een bacterie af die de larve doodt. In de dode larve ontstaat een nieuwe generatie nematoden die op zoek gaan naar nieuwe larven om ze te infecteren. Insectparasitaire nematoden kunnen niet lang buiten een “gastheer” overleven. Zijn er geen prooien meer, dan sterven de nematoden.

De inzet van insectparasitaire nematoden is een zeer effectieve aanpak “aan de bron”.

Na het aanbrengen van de nematoden zijn de eerste effecten na een paar dagen tot een week merkbaar. De engerlingen verkleuren en sterven.

Het succes van de toepassing van deze biologische bestrijding is afhankelijk van de soort engerling. Het is daarom van groot belang vast te stellen welke soort engerling de schade veroorzaakt. Engerlingen van de rozekever, junikever en sallandkever vinden we alleen onder graszoden. De engerlingen van andere kevers komen ook voor in andere gewassen. Bestrijding kan op meerdere manieren aaltjes is de meest effectieve op de engerlingen een vloeibare bemesting is ook nog een optie als bestrijding. 

Slakken bestrijding

20230315_115532

Ongeveer  90% van de populatie naaktslakken bevindt zich in de grond. Voor de ondergronds levende slakken zijn slakkenkorrels, die op de grond worden uitgestrooid, niet altijd effectief. Met het inzetten van nematoden worden naaktslakken doeltreffend in de grond bestreden. Nematoden (Phasmarhabditis californica) zijn kleine aaltjes van 0,1 mm lang die met het blote oog niet waarneembaar zijn. Zij gaan in de grond zelf op zoek naar de slakken, dringen deze binnen en scheiden er een bacterie af. Kort na aantasting stopt de slak met vreten.

Een aangetaste slak is te herkennen aan een typische zwelling achter zijn kop. Na 1 à 2 weken zullen de slakken sterven en gaat een nieuwe generatie nematoden op zoek naar een nieuwe prooi. Eén toepassing van nematoden garandeert een werking van minimaal 6 weken. De bodem moet wel voldoende vochtig zijn en een temperatuur van minimaal 5 graden hebben. De nematoden zijn volkomen onschadelijk voor de mens, het gewas en andere dieren en kunnen zelf geen plaag vormen.

Ook composthopen kunnen worden behandeld met nematoden, aangezien veel slakken zich verstoppen onder compost.


Slakken kunnen ook geweerd worden met koper. Koperen ringen rondom planten zal de slakken tegenhouden omdat de slakken niet van koper houden.

Taxus kever bestrijden met taxuskevercompost.

20230315_115532

Jaarlijks is de taxuskever (lapsnuitkever) een probleem in veel tuinen en plantvakken. De taxuskever tast niet alleen taxus aan, maar wordt ook op andere planten gesignaleerd, waaronder Rhododendron, Aardbei en Hortensia.

Naast de zeer effectieve bestrijding van Taxuskeverlarven met Larvanem parasiaire aaltjes is ook het gebruik van Taxuskevercompost een zeer geschikte oplosisng voor dit probleeminsect.

Afstrooien met een laagje van 1cm en inwerken. Als de compost met toegevoegde schimmel in contact komt met alle stadia van de taxuskever zal deze de plaag bestrijden. Werkt ook tegen rouwvlieg, witte vlieg en potworm.

verkrijgbaar in zakken van 30 liter en per 1000liter.

Werkt 1jaar bij ernstige aantasting jaarlijks toepassen aan te raden. Wij kunnen dit voor u in de tuin verwerken. 

Emelten 

20230502_161122

De emelten zijn zeer goed te bestrijden met insectparasitaire nematoden Steinernema spp.

Insectparasitaire nematoden (ook wel aaltjes genoemd – niet te verwarren met schadelijk plantparasitaire aaltjes) zijn microscopisch kleine aaltjes die in symbiose leven met een bacterie. Eenmaal in de bodem uitgezet zoeken ze de emelten op en dringen de emelten binnen. Eenmaal binnen scheiden de nematoden een bacterie af die de emelt doodt. In de dode emelt ontstaat een nieuwe generatie nematoden die op zoek gaat naar nieuwe emelten om ze te infecteren. Insectparasitaire nematoden kunnen niet lang buiten een “gastheer” overleven. Zijn er geen prooien meer, dan sterven de nematoden. Insectparasitaire nematoden komen van origine voor in onze bodem en zijn daarom ook opgenomen in de Flora- en Faunawet als beschermde bodembewoners. Deze aaltjes zijn ongevaarlijk voor mens, dier, milieu en nuttige insecten.

Health mix maakt planten weerbaar tegen schimmel

20230502_161122

Health-Mix is speciaal om Buxus gezond en weerbaar te maken tegen ziekten. Ontwikkeld in tijden dat het slecht ging met de buxus maar wij gebruiken deze health-Mix op meerdere soorten planten.  Door gebruik van Health-Mix zal uw plant weer snel nieuwe blaadjes maken, zelfs als alle blaadjes gevallen zijn maar het takje nog groen is zal de plant volledig herstellen.

Behandel de planten maandelijks van half Maart tot Half November met Health-Mix. Hierdoor wordt de probleem plant gezonder en sterker zodat deze ook weerbaarder wordt tegen ziektes en plagen. 

Hierboven een aantal plagen en oplossingen.

Helaas zijn er meerdere plagen en problemen in de tuin. Wij helpen je graag om de tuin mooier te maken stuur even een berichtje wij helpen je graag.  

Naar contact pagina
Onschadelijk

De in te zetten biologische producten zijn onschadelijk voor mens en dier en voor de gewassen. Tegen biologische bestrijding ontwikkelt zich geen resistentie zoals tegen chemische middelen.

Samenwerking

Met een nauwe samenwerking met specialisten van onze leveranciers passen wij bestrijding op de juiste manier toe.  Zo werken wij mee aan een optimaal resultaat. 

De beste bestrijding

Voor de bestrijding van een aantal plagen is biologische of geintergreede bestrijding beduidend effectiever dan chemische bestrijding. Wij overwegen altijd de beste keuze.

Customer Support

Wij staan voor je klaar. En helpen je graag.

Contact